Saturday, 7 November 2020

Kiến trúc Docker, phỏng vấn, best practice

Bài này không giới thiệu về docker, "lúc nào rảnh" chắc sẽ có bài đó.

Bài này nói về kiến trúc của docker, các công nghệ liên quan phía dưới mà docker sử dụng - thường có tác dụng lớn khi 1) chém gió lên mặt 2) phỏng vấn.

Ngoài ra có kèm theo một số best-practice khi build docker image để có size nhỏ/build nhanh hơn.

Photo by Andy Li on Unsplash

Kiến trúc của Docker

Docker là một phần mềm viết bằng Golang, theo kiến trúc client-server.

Nghe hình thức thì vậy, mô hình này nham nhảm khắp nơi khi dùng các database: mysql sẽ có mysqld và mysql client (cli, GUI) ... redis có redis-server và redis-cli...

Docker có dockerd và docker-cli.

Friday, 6 November 2020

bash, shopt và =, **

bash là UNIX shell được dùng nhiều nhất hành tinh này. bash có ở khắp mọi hệ điều hành Linux based, hay kể cả OSX/MacOS cho tới tháng 10 năm 2019 (khi Apple quyết định thay zsh làm shell mặc định trên MacOS)

Sự thay đổi này của Apple khiến cho bạn nếu vẫn "chày cối" dùng bash sẽ gặp phải một số bất lợi nhất định (tất nhiên là khắc phục được). Trên MacOS, phiên bản của bash có sẵn rất cũ, vẫn là bash 3.X. Trong khi Ubuntu 18.04 đã dùng 4.4, còn Ubuntu 20.04 thì dùng hẳn bash 5.0. 

 

Photo by Clement Chai on Unsplash

Chuyện này hoàn toàn không phải vấn đề nếu người dùng macOS chủ động cài phiên bản bash mới nhất bằng brew. Cho đến một ngày có người hỏi: câu lệnh ls nào trên bash để liệt kê ra tất cả file .pyc trong tất cả các thư mục con hiện tại?
Việc này hoàn toàn làm được với `find . -name '*.pyc' -type f`, nhưng với ls thì??? 

Sunday, 1 November 2020

Không cần jq nếu đã có python/ruby

jq trở thành công cụ "làm tất cả" với các sysadmin. Trong khi jq được dùng để "query JSON" - truy cập dữ liệu trong 1 đoạn JSON thì nó cũng được dùng để kiểm tra syntax của 1 đoạn JSON.

JQ là gì

$ whatis jq

jq (1)               - Command-line JSON processor
 

Photo by Thanh Soledas on Unsplash
 

Nhưng nếu máy đã có python/ruby, hay các ngôn ngữ trang bị sẵn stdlib JSON, sẽ không cần phải cài gì thêm cả:

File bad.json ví dụ, thử dùng mắt thường tìm xem nó sai ở đâu:

{
  "name": "@exercism/typescript",
  "description": "Exercism exercises in Typescript.",
  "private": true,
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "https://github.com/exercism/typescript"
  },
  "devDependencies": {
  },
}

Saturday, 31 October 2020

grep không hỗ trợ \d và 3 mode regex trong grep

grep là công cụ thiết yếu của sysadmin, tác dụng cơ bản là tìm một mẫu string trong 1 file text. 

Cái tên grep bắt nguồn từ câu lệnh g/re/p của chương trình ed

> Its name comes from the ed command g/re/p (globally search for a regular expression and print matching lines)

Biết thêm một chút regex sẽ tăng thêm sức mạnh. Ví dụ in ra shell của các user trên máy:

$ grep -o '/bin/.*sh' /etc/passwd

/bin/bash
/bin/sh

Photo by Percy Pham on Unsplash

Một "pattern" phổ biến là tìm số, nếu đã từng lập trình dùng regex, thì \d không còn lạ gì để tìm số - code Python ngay trên CLI:

$ echo '123ab45' | python3 -c '
> import re, sys
> print(re.findall("\d+", sys.stdin.read()))'
['123', '45']

Nhưng thật bất ngờ, grep trên Ubuntu 18.04 không hỗ trợ pattern này:

$ echo '123ab45' | grep -o '\d+'

# không in ra gì 

Monday, 25 May 2020

[CLI/Python] find prune path - cắt giảm bài toán tìm kiếm 10 lần

`find` là câu lệnh dùng để tìm file dựa theo tên, vốn không kém tiếng "khó dùng", nhưng vẫn được dùng, do nó được cài sẵn ở mọi hệ điều hành Unixoid (Unix/Linux).


find - huyền thoại

Một lệnh find đơn giản để tìm các file .py trong thư mục /usr

$ time -p find /usr/ -name '*.py' | wc -l
11013
real 0,39
user 0,15
sys 0,24

11013 file này gồm file từ nhiều thư mục khác nhau.

$ time -p find /usr/ -name '*.py' | cut -f-3 -d '/' | sort | uniq -c | sort -nr | head
   9286 /usr/lib
   1644 /usr/share
     78 /usr/src
      5 /usr/local
real 0,39
user 0,17
sys 0,24

Tuesday, 14 April 2020

Kỹ năng phỏng vấn

Phỏng vấn là hai từ mang yếu tố quyết định, nhưng ít khi được nhắc đến. Nó thường bị xem như sự may mắn, hay do "giỏi", hay quan hệ tốt ... Bài viết này giải đáp các thắc mắc thầm kín khi đi phỏng vấn xin việc, đặc biệt dành cho những người kiếm công việc lập trình đầu tiên.

Phỏng vấn là gì?

Khi muốn đi làm, một lập trình viên sẽ liên hệ với một công ty để "xin việc" nhằm có một công việc, được trả lương tại công ty đó, ở đây ví dụ là PAMA corp.
PAMA corp sẽ cử một hoặc một nhóm người thực hiện việc "kiểm tra đầu vào". Sau quá trình kiểm tra, nếu phía PAMA corp đồng ý, phía lập trình viên đồng ý, sẽ ký một hợp đồng lao động, rồi lập trình viên đi làm, và được trả lương.


Nộp "đơn xin việc" thế nào?

Thông thường, tức không phải các trường hợp ngoại lệ như bị "săn" đón đi làm, hay có quan hệ được "giới thiệu" vào làm, thì:
  • lập trình viên sẽ lên các trang tuyển dụng/tìm việc (như PyJobs)/trang chủ của công ty cụ thể để tìm công việc mong muốn,
  • hoặc các "head hunter" chuyên đi săn ứng viên hay HR (human resource - nhân sự) của các công ty chủ động liên hệ, mời (or gạ) nộp hồ sơ phỏng vấn. Chú ý đây là một nghề hái ra tiền, nên đừng shock nếu được mời chào đon đả.

Quy trình phỏng vấn ra sao?

Thông thường sẽ có: