New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 31 January 2021

Chạy OpenBSD trên Laptop ASUS ZenBook 14 2021

## Giới thiệu - Quảng cáo

OpenBSD là hệ điều hành lừng danh về chuyện "bảo mật" nhất trái đất.

Trong suốt hơn 25 năm, chỉ có 2 lỗ hổng lớn xảy ra.


Khi các hệ điều hành khác chạy theo tính năng, thì OpenBSD tập trung vào: security (bảo mật), và code đơn giản, chính xác.

Bảo mật không phải lý do duy nhất, OpenBSD vốn nổi tiếng với việc hệ thống đơn giản (không dùng Systemd), tài liệu (manpage) đầy đủ, dễ đọc, dễ hiểu.

Để thấy rõ hơn sự kiên quyết của OpenBSD đối với bảo mật ra sao, đây là vài gạch đầu dòng: 

- Sau lỗ hổng bảo mật to nhất nhì thập kỷ của Intel mang tên Spectre, OpenBSD quyết định tắt tính năng Hyper-threading đi https://www.mail-archive.com/source-changes@openbsd.org/msg99141.html