New FAMILUG

The PyMiers

Sunday, 21 June 2015

[SaltStack] Chào Muối, em là ai?

Title phụ: How to fall in love with SaltStack?

Update: tham gia hội người dùng Salt tại Việt Nam https://www.meetup.com/VietNam-SaltStack-Meetup/

Muối, một cô gái 25 tuổi, sống nội tâm, một mình ở nơi toàn sắp thép, luôn được bao quanh bởi những anh chàng IT khô cằn mà mỗi thằng đều dấu dưới chân mình một cái giếng ngập tràn chất lỏng (nước?).
Muối không hoàn hảo, như tất cả mọi thứ trên hành tinh này.
Muối không dễ được yêu, bởi Muối chỉ dành cho những ai cần đến cô.
Nhưng Muối đơn giản (YAML), muối nhẹ nhàng (lightweight ~ 50MB RAM), dù nhiều khi hơi phũ phàng trước thay đổi (upgrade PITA).
Muối chẳng cần phải so sánh mình với ai, bởi đấy không phải cách một kẻ yêu bản thân mình sẽ sống.

Muối là tên gọi hư cấu mà tác giả dành cho SaltStack, một điều đặc biệt đã thay đổi cuộc đời anh, mãi mãi.

1. SaltStack là gì?
SaltStack (từ đây gọi tắt là Salt) là một phần mềm mã nguồn mở, một hệ thống thuộc nhóm Configuration management, viết bằng Python, sử dụng YAML làm ngôn ngữ giao tiếp với người dùng.

2. SaltStack làm gì?
- tính năng của Salt chia làm 2 phần chính: remote executionconfiguration management dựa trên nền tảng remote execution.
- Remote execution: chạy lệnh từ xa. Tức sau khi cài đặt xong salt-master (daemon đóng vai trò server) và các salt-minion (các daemon đóng vai tròn client), từ salt-master có thể chạy bất kì câu lệnh nào trên máy cài salt-minion.
Tưởng tượng bạn cần xoá 1 key SSH trên 10 hay 100 máy, chỉ cần gõ 1 câu lệnh và tất cả các minion sẽ chạy câu lệnh ấy. Sức mạnh là vô cùng khủng khiếp, giống như nắm một mạng botnet trong tay vậy. Muốn ping 1 server từ 100 máy? gõ lệnh ``ping -c N victim``, và 100 máy sẽ cùng lúc ping đến máy đích.
Configuration management: đảm bảo trạng thái các thành phần của hệ thống. Cần đảm bảo 1 service NGINX chạy với file cấu hình nhất định, forward request đến uWSGI hay unicorn app server trên máy ấy, đã cấu hình để chạy một web application viết bằng Python với phiên bản mới nhất lấy từ 1 git repository? Salt làm được tất cả điều đó, và nó có thể đảm bảo rằng mọi thay đổi bằng tay thực hiện trên những thành phần nói trên sẽ bị thay thế bằng những gì đã định trước.

3. SaltStack dành cho ai?
Đối tượng chính là các *NIX Sysadmin (Windows cũng dùng được) hay các devops, ngoài ra những ai yêu thích việc tự động hoá cũng có thể sử dụng Salt, không ít người dùng Salt để quản lý chính chiếc máy làm việc của mình.

- Remote execution: cho những người cần chạy 1 câu lệnh trên nhiều máy cùng một lúc (VD: quản lý cluster)
- Configuration management: document hệ thống, đảm bảo thống nhất cấu hình, tự động việc deploy.
Khi một hệ thống được quản lý hoàn toàn bằng một bộ "Formula", mọi bước cài đặt, cấu hình đều được ghi lại thành các state ở dạng YAML, không có bước nào có thể bị giấu đi làm bí mật riêng, toàn bộ hệ thống đều được document. Khi cần triển khai một hệ thống tương tự, chỉ cần nhập các tham số cần thiết và chạy bộ formula, một hệ thống mới tinh sẽ được thiết lập trong giây lát (vài phút :)) ).

Công việc của mỗi sysadmin hàng ngày là cài đặt phần mềm, cấu hình cho phù hợp với mục đích, vận hành, troubleshooting khi có lỗi, monitor xem có chạy ổn định không, backup ...
SaltStack là công cụ để tự động bước cài đặt, cấu hình và backup, là công cụ hỗ trợ vận hành và troubleshooting, cũng có thể dùng để monitor.

4. Yêu cầu kiến thức
- biết đọc tài liệu Tiếng Anh
- có khả năng học sử dụng YAML - thuộc loại dễ hơn cả HTML (sẽ dần dần được hướng dẫn theo tutorial của Salt)
- biết mình muốn làm gì với Salt (nấu ăn?)
- KHÔNG CẦN biết lập trình Python.

5. Cài đặt
- Salt có thể chạy một mình, không cần phải có 2 máy mới chạy được.
Mỗi salt-minion có thể tự vận hành, không cần đến salt-master. Nên để cho đơn giản, cho đến khi đã cảm thấy thoải mái với các tính năng của Salt thì không cần thiết biết đến salt-master.
- Trên Ubuntu, cài bản mới nhất (hiện tại là 2015.5) từ PPA:
sudo add-apt-repository ppa:saltstack/salt
xem hướng dẫn chi tiết ở đây (http://docs.saltstack.com/en/latest/topics/installation/ubuntu.html)
Các OS khác xem ở http://docs.saltstack.com/en/latest/topics/installation/index.html

6. Bắt đầu
Làm theo hướng dẫn của phần master-less http://docs.saltstack.com/en/latest/topics/tutorials/quickstart.html
Học viết salt states/formulas theo hướng dẫn http://docs.saltstack.com/en/latest/topics/tutorials/index.html#states
Trong quá trình này sẽ được sử dụng 2 thành phần quan trọng để làm Salt trở nên linh hoạt là salt grains và salt pillar.

Tham khảo các formula có sẵn: https://github.com/saltstack-formulas

7. Gì nữa?
- Nếu gặp khó khăn, có thể vác đi hỏi: http://docs.saltstack.com/en/latest/topics/index.html#salt-community
- Xem đầy đủ các tính năng của Salt ở : http://docs.saltstack.com/en/latest/

(còn tiếp...)
hvn@familug.org

64 comments:

 1. The market review segment of the report grandstands the market's elements and patterns, for example, the drivers, limitations, and openings that impact the ebb and flow nature and future status of this market. ai courses

  ReplyDelete
  Replies
  1. The effectiveness of IEEE Project Domains depends very much on the situation in which they are applied. In order to further improve IEEE Final Year Project Domains practices we need to explicitly describe and utilise our knowledge about software domains of software engineering Final Year Project Domains for CSE technologies. This paper suggests a modelling formalism for supporting systematic reuse of software engineering technologies during planning of software projects and improvement programmes in Final Year Projects for CSE.

   Software management seeks for decision support to identify technologies like JavaScript that meet best the goals and characteristics of a software project or improvement programme. JavaScript Training in Chennai Accessible experiences and repositories that effectively guide that technology selection are still lacking.

   Aim of technology domain analysis is to describe the class of context situations (e.g., kinds of JavaScript software projects) in which a software engineering technology JavaScript Training in Chennai can be applied successfully

   The Angular Training covers a wide range of topics including Components, Angular Directives, Angular Services, Pipes, security fundamentals, Routing, and Angular programmability. The new Angular TRaining will lay the foundation you need to specialise in Single Page Application developer. Angular Training

   Delete
 2. I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work.
  Data Science Certification in Bangalore

  ReplyDelete
 3. This article we hope, has been able to provide some clarity on data science and its training. artificial intelligence certification

  ReplyDelete
 4. Very interesting blog. Many blogs I see these days do not really provide anything that attracts others, but believe me the way you interact is literally awesome.You can also check my articles as well.

  Rowe Rowe
  Rowe Rowe
  Rowe Rowe
  Rowe Rowe
  Rowe Rowe

  Thank you..

  ReplyDelete
 5. Mindblowing blog appreciating your endless efforts in developing a truly transparent content. Which probably the best one to come across disclosing the content which people might not aware of it. Thanks for bringing out the amazing content and keep sharing more further.

  360DigiTMG PMP Certification Course

  ReplyDelete
 6. Buy tiktok likes from this site https://soclikes.com/buy-tiktok-likes if you want to post video on tiktok

  ReplyDelete
 7. I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you!
  business analytics course


  ReplyDelete
 8. A debt of gratitude is in order for the blog entry amigo! Keep them coming...
  Best Digital Marketing Courses in Hyderabad

  ReplyDelete
 9. Really Nice Information It's Very Helpful All courses Checkout Here.
  data science in malaysia

  ReplyDelete
 10. Your content is very unique and understandable useful for the readers keep update more article like this.
  data science courses

  ReplyDelete
 11. I am glad to discover this page. I have to thank you for the time I spent on this especially great reading !! I really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  Data Science Training in Chennai

  ReplyDelete
 12. i am glad to discover this page : i have to thank you for the time i spent on this especially great reading !! i really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  best data science courses in bangalore

  ReplyDelete
 13. i am glad to discover this page : i have to thank you for the time i spent on this especially great reading !! i really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  data scientist course in bangalore

  ReplyDelete
 14. Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites!
  Data Science Training in Bangalore

  ReplyDelete
 15. Thanks for posting the best information and the blog is very helpful.artificial intelligence course in hyderabad

  ReplyDelete
 16. I Want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging endeavors.
  data science certification in banagalore

  ReplyDelete
 17. I am a new user of this site, so here I saw several articles and posts published on this site, I am more interested in some of them, hope you will provide more information on these topics in your next articles.
  data analytics training in bangalore

  ReplyDelete
 18. I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page!
  data analytics course in bangalore

  ReplyDelete
 19. Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more.
  Data Science Course in Bangalore

  ReplyDelete
 20. Thanks for posting the best information and the blog is very helpful.data science institutes in hyderabad

  ReplyDelete
 21. This is an excellent post I saw thanks for sharing it. It is really what I wanted to see. I hope in the future you will continue to share such an excellent post.

  best data science institute in hyderabad

  ReplyDelete
 22. Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more.
  Data Science Course in Bangalore

  ReplyDelete
 23. i am glad to discover this page : i have to thank you for the time i spent on this especially great reading !! i really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  cyber security training in bangalore

  ReplyDelete
 24. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging enedevors.
  data science course fees in bangalore

  ReplyDelete
 25. i am glad to discover this page : i have to thank you for the time i spent on this especially great reading !! i really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  cyber security training in bangalore

  ReplyDelete
 26. I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page!
  data analytics course in bangalore

  ReplyDelete
 27. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging enedevors.
  data science course fees in bangalore

  ReplyDelete
 28. Thanks for posting the best information and the blog is very important.artificial intelligence course in hyderabad

  ReplyDelete
 29. i am glad to discover this page : i have to thank you for the time i spent on this especially great reading !! i really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  data science course

  ReplyDelete
 30. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging enedevors.
  data science course

  ReplyDelete
 31. I am glad to discover this page. I have to thank you for the time I spent on this especially great reading !! I really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  Data Science Course Syllabus

  ReplyDelete
 32. I am a new user of this site, so here I saw several articles and posts published on this site, I am more interested in some of them, hope you will provide more information on these topics in your next articles.
  data analytics training in bangalore

  ReplyDelete
 33. Impressive blog to be honest definitely this post will inspire many more upcoming aspirants. Eventually, this makes the participants to experience and innovate themselves through knowledge wise by visiting this kind of a blog. Once again excellent job keep inspiring with your cool stuff.

  data science certification in bangalore

  ReplyDelete
 34. I am glad to discover this page. I have to thank you for the time I spent on this especially great reading !! I really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  Data Science Training in Chennai

  ReplyDelete
 35. Thank you so much for ding the impressive job here, everyone will surely like your post.
  business analytics course

  ReplyDelete
 36. i am glad to discover this page : i have to thank you for the time i spent on this especially great reading !! i really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  artificial intelligence training in chennai

  ReplyDelete
 37. Stupendous blog huge applause to the blogger and hoping you to come up with such an extraordinary content in future. Surely, this post will inspire many aspirants who are very keen in gaining the knowledge. Expecting many more contents with lot more curiosity further.

  data science course in faridabad

  ReplyDelete
 38. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging enedevors.
  data science training in chennai

  ReplyDelete
 39. Thanks for posting the best information and the blog is very important.data science course in Lucknow

  ReplyDelete
 40. I truly like you're composing style, incredible data, thankyou for posting.
  data science training

  ReplyDelete
 41. Extremely overall quite fascinating post. I was searching for this sort of data and delighted in perusing this one. Continue posting. A debt of gratitude is in order for sharing. data scientist course in delhi

  ReplyDelete
 42. I was just examining through the web looking for certain information and ran over your blog.It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will return for extra. data science course in vadodara

  ReplyDelete
 43. Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts
  data scientist course

  ReplyDelete
 44. I really liked the content which is very helpful for me. Thanks for sharing.
  hyderabad tourism
  hyderabad sightseeing

  ReplyDelete
 45. A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one.
  data scientist training in malaysia

  ReplyDelete
 46. This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work!
  ai training in aurangabad

  ReplyDelete