New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 25 May 2019

Để trở thành DevOps Engineer

DevOps là một từ khóa công nghệ cực hot trong khoảng 2015-2018, đánh dấu
sự thay đổi về quy trình phát triển phần mềm trên toàn Trái Đất. Tại thời điểm
viết bài (2019-05), vị trí này đã có mặt ở hầu hết các công ty công nghệ tại
Việt Nam.

Bài viết này giải thích các khái niệm liên quan tới DevOps, đưa ra một giáo
trình để trở thành DevOps Engineer.

## DevOps là gì

DevOps không có định nghĩa chính thức, cũng không có định nghĩa rõ ràng, nó
là một khái niệm mới tự dưng xuất hiện, chưa từng có trước đây.
Cách hiểu phổ biến nhất, đây là một "cách/quy trình phát triển và vận hành phần mềm".
Được sinh ra từ việc khắc nhập 2 chữ: DEVelopment (phát triển) - OPerationS (vận hành).

### Quy trình phát triển phần mềm truyền thống

Lập trình viên code, code xong chuyển qua cho SysAdmin cài đặt (deploy), QA sẽ
tham gia kiểm tra chất lượng, nếu OK, SysAdmins sẽ mang đi deploy trên hệ thống
chạy thật, nếu gặp lỗi / report bởi người dùng, SysAdmin sẽ chuyển lại cho
developer sửa. Vòng lặp quy trình này thường mất nhiều thời gian trong tất cả
các khâu, tối thiểu mỗi khâu mất 1 tuần.

Dev ---> SysAdmin deploy nội bộ ---> QA ---> Sysadmin deploy ----> Người dùng.
^-------------------------------------|--------------------------------|

Chú ý ở mô hình này, xảy ra một sự xung đột về lợi ích: Dev luôn muốn các tính
năng, code của mình được đưa tới người dùng nhanh nhất. SysAdmin luôn muốn
hệ thống ổn định nên sẽ không muốn mang code mới đi chạy (vì code mới luôn
có bug).

### Quy trình phát triển theo DevOps


Dev ---> DevOps --> QA ---> Người dùng
^----------|---------|----------|