New FAMILUG

The PyMiers

Monday 16 April 2018

UEFI vs BIOS - tạo USB boot cài Windows 10 từ Ubuntu

Nói gì thì nói, Linux/Ubuntu với LibreOffice (hay tệ hơn nữa là OpenOffice)  không dành cho tất cả mọi người. Khó có một trải nghiệm gõ văn bản tiếng Việt nào sánh được với sử dụng MS Word trên Windows hay Mac. Tương tự với trải nghiệm chơi AOE (đế chế) trên Windows cũng vậy.
Vậy là phải cài Windows 10.

AOE DE

Không giống như các bản Windows trước kia, khi nghe thấy tải với cài là chỉ có Win lậu, thì nay ta đã có thể tải Windows 10 từ chính Microsoft

Không giống như các file ISO có thể tạo USB boot sử dụng lệnh dd (hybrid ISO), file ISO của Windows 10 không hỗ trợ điều này, vậy nên hành trình học hành lại bắt đầu.

Windows 10 cũng là phiên bản ở thời điểm UEFI là một điều phổ biến. Và nếu bỏ qua không chịu hiểu nó là gì, ta sẽ lại phải làm lại từ đầu vì những gì đã biết đã quá cũ.

BIOS và UEFI


BIOS là một khái niệm đã có từ quá lâu, từ những năm 1980, và bắt đầu từ năm 201x nó mới bắt đầu được dần thay thế bằng UEFI. Ở thời điểm này (2018), nếu đi mua máy tính mới, khó mà có thể tìm được máy dùng BIOS chứ không phải UEFI.

BIOS là gì?

Thursday 12 April 2018

ALSA, PulseAudio, JACK - âm nhạc trên Ubuntu/Linux

Bình thường người dùng chỉ quan tâm đến việc cài máy xong:
- có mở được nhạc không
- chỉnh âm lượng to nhỏ được không
- cùng lắm là mic có hoạt động không

là xong.

Vậy còn bất thường?
Khi bạn muốn "sản xuất nhạc" trên Linux, cụ thể là đánh đàn, thu âm, ... nhu cầu ít phổ biến này thậm chí khiến Ubuntu sản xuất 1 phiên bản gọi là "Ubuntu Studio" với các software phục vụ mục đích trên cài sẵn.

(Như KaLi là Distro cài sẵn các tool để Pentest).

Trường hợp tốt nhất là bạn cài Ubuntu Studio, và lại không quan tâm.
Nhưng ít ai dùng bản này, vậy nên ta rơi vào trường hợp tốt nhì, đã cài Ubuntu (hay 1 Linux distro nào đó).

Các từ khóa liên quan:
- snd: viết tắt của sound
- pcm: Pulse-code modulation (PCM) - một phương pháp để biểu diễn tín hiệu analog dưới dạng số - đây là tiêu chuẩn cho digital audio, compact disk, ...

ALSA

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system.

Alsa là viết tắt của "Advanced Linux Sound Architecture", với chữ "The" ở đầu ám chỉ nó là DUY NHẤT.
Theo wikipedia, ALSA là 1 software framework, 1 phần của Linux kernel, cung cấp 1 API cho các driver của thiết bị âm thanh.
Trước/ngoài ALSA, có một API khác cho các thiết bị âm thanh gọi là OSS (Open Sound System), OSS hiện là hệ thống sound API trên các OS không phải Linux khác, như FreeBSD