New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 26 July 2017

RAM nhanh hơn SSD, HDD bao nhiêu?

RAM nhanh hơn SSD cỡ 1500 lần,
Và hơn HHD cỡ 100.000 lần.

Máy tính ngày nay nên thường set swap với kích thước ~ 20% kích thước RAM.

Page là một mảnh bộ nhớ.
Paging là hành động tạo một bản copy của một page. Vd copy từ RAM vào swap.

Theo

A typical reference to RAM is in the area of 100ns, accessing data on a SSD 150μs (so 1500 times of the RAM) and accessing data on a rotating disk 10ms (so 100.000 times the RAM).

https://www.redhat.com/en/about/blog/do-we-really-need-swap-modern-systems

Hết.
HVN at https://Pymi.vn
Đăng ký học #Python tại Sài Gòn khoá 15 khai giảng 3/8/2017. Xem chi tiết tại https://pymi.vn

Thursday 6 July 2017

Không sudo pip, hãy virtualenv

- "Mình không cài bằng pip được..."
- "chạy sudo pip ... nhé "

Đó là những câu hỏi và trả lời thường xuất hiện, khi người ta nói về pip. Đây là vấn đề chung với những người dùng không hiểu về phân quyền trên UNIX và thường sẽ làm mọi thứ trở nên rắc rối thêm bằng cách chạy sudo.

## sudo - câu lệnh thần thánh


Một mẩu truyện nhỏ cho thấy sức mạnh của `sudo`, khi ta nói mà đối phương không nghe, thêm `sudo` vào đầu là mọi thứ đều sẽ hoạt động.

### sudo - SUperuser DO

Trên các hệ điều hành *NIX có chia ra nhiều user để nhiều người  dùng chung một máy tính. Trong đó, mọi máy tính luôn có user `root` - user có quyền năng tối thượng, thường được gọi là quyền admin hay superuser, có thể thực hiện bất kỳ thay đổi gì trên máy tính. Do có quyền năng vô hạn như vậy, nên khi thực hiện việc gì cũng ẩn chứa nguy hiểm, một câu lệnh gõ nhầm cũng có thể phá huỷ hệ thống, và nếu như ai cũng là root thì hệ thống sẽ loạn, người dùng không hiểu biết có thể cài đặt các loại virus/malware lên máy tính (hi Windows).

Để giải quyết vấn đền này, người ta sản xuất ra phần mềm tên "sudo", cho phép cấp quyền cho các user nhất định. Với sự tồn tại của sudo, người ta thay đổi cách dùng máy tính: