New FAMILUG

The PyMiers

Thursday, 2 June 2016

Học Python tại Hà Nội và Sài Gòn - PyFML 06

Đã là khoá học thứ 6 của lớp #PyFML, lớp học đã đào tạo khoảng 40 học viên với những thành tích đáng nể, những cuộc nhảy việc, tăng lương ngoạn mục.

Đăng ký ngay tại: https://docs.google.com/forms/d/1EsfPsmbzG8p5UIYwT39Z2CI2Q143TRt12mSxLz_lfcY/viewform?c=0&w=1
và xem chi tiết tại: http://fml.vn/