New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 14 April 2020

Kỹ năng phỏng vấn

Phỏng vấn là hai từ mang yếu tố quyết định, nhưng ít khi được nhắc đến. Nó thường bị xem như sự may mắn, hay do "giỏi", hay quan hệ tốt ... Bài viết này giải đáp các thắc mắc thầm kín khi đi phỏng vấn xin việc, đặc biệt dành cho những người kiếm công việc lập trình đầu tiên.

Phỏng vấn là gì?

Khi muốn đi làm, một lập trình viên sẽ liên hệ với một công ty để "xin việc" nhằm có một công việc, được trả lương tại công ty đó, ở đây ví dụ là PAMA corp.
PAMA corp sẽ cử một hoặc một nhóm người thực hiện việc "kiểm tra đầu vào". Sau quá trình kiểm tra, nếu phía PAMA corp đồng ý, phía lập trình viên đồng ý, sẽ ký một hợp đồng lao động, rồi lập trình viên đi làm, và được trả lương.


Nộp "đơn xin việc" thế nào?

Thông thường, tức không phải các trường hợp ngoại lệ như bị "săn" đón đi làm, hay có quan hệ được "giới thiệu" vào làm, thì:
  • lập trình viên sẽ lên các trang tuyển dụng/tìm việc (như PyJobs)/trang chủ của công ty cụ thể để tìm công việc mong muốn,
  • hoặc các "head hunter" chuyên đi săn ứng viên hay HR (human resource - nhân sự) của các công ty chủ động liên hệ, mời (or gạ) nộp hồ sơ phỏng vấn. Chú ý đây là một nghề hái ra tiền, nên đừng shock nếu được mời chào đon đả.

Quy trình phỏng vấn ra sao?

Thông thường sẽ có:

Wednesday 8 April 2020

Luyện Linux command line với wargames Overthewire.org bandit

Các CLI (chương trình giao diện dòng lệnh) trên *NIX-OS vốn rất nhiều, mỗi câu lệnh cũng hàng đống các option khác nhau, khi tìm hiểu khó mà kiếm được "bài tập" để làm, luyện, hầu hết biết được đều do "kinh nghiệm từng trải" có được khi cần sử dụng mà ra.

Trang web overthewire.org là 1 trang "wargames" để luyện chơi CaptureTheFlag (CTF) - một trò chơi ưa thích/phổ biến của giới hacker.

Image by Gerd Altmann from Pixabay
Trong các wargame trang này cung cấp, có mục bandit, vốn là phần dễ nhất, rất thích hợp làm bài tập luyện command line.
Mỗi bài đều có hướng dẫn cần dùng câu lệnh gì (option cụ thể phải tự đọc manpage hay search mà tìm hiểu).


Qua mỗi bài sẽ làm nhiệm vụ tìm ra password dể SSH vào bài sau.

Yêu cầu duy nhất là biết SSH vào server. Ví dụ với bài 'bandit0', gõ:

Saturday 4 April 2020

disown, reptyr, nohup, tmux, screen - chạy job ở background

Khi chạy các câu lệnh command line, đặc biệt khi đang SSH vào server, ta thường nảy ra nhu cầu: cho câu lệnh tiếp tục chạy nhưng không cần phải kết nối vào server, hay tắt terminal đi.

Cách làm truyền thống là dùng lệnh `nohup` (no hang up) khi gọi câu lệnh. Câu lệnh sẽ tiếp tục chạy dù tắt terminal hay thoát khỏi server. Cú pháp:
nohup câu_lệnh_như_bình_thường

Vấn đề ở chỗ: dùng nohup yêu cầu ta phải tính trước chuyện này, phải gõ nohup trước câu lệnh cần chạy, nếu nhỡ quên nohup mà đang chạy dở chừng thì làm sao?

disown là giải pháp
tmux/screen là giải pháp gián tiếp.

disown là gì?