New FAMILUG

The PyMiers

Monday 25 July 2011

OOP, không không phải...

OOP là môn học sắp tới chúng ta sẽ phải học. Sẽ dùng trong tương lai, rất nhiều.
Rất nhiều các memb của FAMILUG đã quen với kiểu lập trình này và sử dụng các ngôn ngữ OOP (Java, C#, Python...)

Kỳ tới sẽ được sờ vào ngôn ngữ đầu tiên sử dụng khái niệm OOP: C++
C++ rất mạnh, rất nhanh, và rất phức tạp! Thế nên ai chuẩn bị được cái gì trước thì cứ chuẩn bị, không lại nước đến ..im mới nhảy =.=


Sau đây là 2 ý kiến tớ mới thu nhật được về OOP, thấy rất đúng.
1. Không viết static method
Mọi chương trình đều có 1 hàm static đó là hàm main. Ngoài hàm main ra, không nên khai báo bất kỳ hàm nào là static. WHY?
Bởi static method là method không chạy "trên" đối tượng nào. Nó không thuần OOP mà chỉ là sự thay thế cho kiểu lập trình thủ tục.
Bởi vậy hãy nói không với static !

2. Hạn chế sử dụng public
Với các thuộc tính của class, có 3 kiểu khai báo public, private và protected. 
Để đảm bảo tính encapsulation (nói chung là tính an toàn dữ liệu, không biết tiếng Việt là từ gì @@), thay vì dùng public, hãy để các thuộc tính là private và tạo set và get method.


.......
to be continued....

Saturday 23 July 2011

FAMILUG và 1 con đường tắc :))

Dẫu biết cuộc đời thường không giống như mơ
và lòng người luôn thường hay thay đổi ...
ai bảo nhạc thị trường không đúng :)) tuy có thô nhưng rất thật.
Ngày bắt đầu, FAMILUG ra đời với 1 dàn các mục tiếp "TO LỚN"
rồi từ FAMILUG nảy sinh hàng loạt các Dự Án to lớn không kém nhưng chỉ xém thành hiện thực.
FAMIWiki, FAMIWood, FAMINEWS...
tất cả rồi cũng tan biến như một giấc mơ thoáng qua, khiến cho những cảm nhận về nó thật quá sâu sắc và quá khó để có thể viết được nên lời. Và qua đêm nay, tất cả sẽ nhận ra sự thật ấy :)) FAMILUG là nơi để các thành viên bày tỏ suy nghĩ và là ổ ăn chơi của gà nhà >:)

Cái gì còn làm được thì cố làm.
Ai làm gì thì cứ làm.
Ai muốn viết gì cứ viết.
Hãy cứ lựa chọn, khi cuộc đời vẫn còn cho bạn cái quyền ấy...
Nhưng sẽ chỉ có FAMILUG
chứ không bao giờ ...
có FAMIWUG :))

Girlxitin ra đi, FAMILUG trở về là những chàng trai ... hai lúa :))

Tên miền mà Admin Lâm thồn đã tặng cho FAMILUG đã ra đi (hình như thế). Từ giờ các bạn không còn là những cậu bé suốt ngày mân mê mấy cô girlxitin nữa :> đã đến lúc dựng súng lên và đi vào rừng ;) good morning!

Monday 18 July 2011

Khởi động học hè chương trình FAMILUG summer :x

Theo kế hoạch đã lên từ đầu hè, ngày mai chúng ta sẽ đưa vào thực hiện. Sau khi tìm hiểu lịch bận của các bạn, chỉ có 1 thời gian trống duy nhất là vào 2 tiết đầu buổi chiều ngày mai - T3 (tức từ 12h15 - 14h).  Bởi thế, ngày mai FAMILUG sẽ tổ chức buổi học đầu tiên dưới hình thức giống như Coding Dojo (ngày mai sẽ nói rõ).

Vậy thông báo để các bạn đến đúng giờ. Nhớ mang theo laptop nếu có. Buổi đầu sẽ học về TDD (test-driven development) và Bubble sort. Bạn nào biết sử dụngUnitTest cho C# thì chuẩn bị. Nếu không chúng ta sẽ làm bằng Java.