New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 23 July 2011

Girlxitin ra đi, FAMILUG trở về là những chàng trai ... hai lúa :))

Tên miền mà Admin Lâm thồn đã tặng cho FAMILUG đã ra đi (hình như thế). Từ giờ các bạn không còn là những cậu bé suốt ngày mân mê mấy cô girlxitin nữa :> đã đến lúc dựng súng lên và đi vào rừng ;) good morning!

No comments:

Post a Comment