New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 26 May 2015

[CodeGold] Kiểm tra 2 list giống nhau

Update: Đã có code ví dụ bằng Golang/Python, mời các bạn đóng góp các phương án khác sử dụng các thuật toán khác,  các ngôn ngữ khác.

Cho 2 list đầu vào, kiểm tra xem 2 list này có giống nhau không (cùng phần tử, cùng thứ tự).
Với các list đầu vào:
xs = ['pikachu', 'tho', 'chim']
ys = ['chim', 'tho', 'pikachu']
zs = ['chim', 'tho', 'pikachu', 'chaien']
xxs =  ['pikachu', 'tho', 'chim']

Thuật toán thực hiện cần đảm bảo trả về kết quả sai khi so ``xs`` với ``ys`` ``zs``, và trả về kết quả đúng khi so với ``xxs``.

Đề bài viết bằng Python nhưng có thể dễ dàng dịch sang các ngôn ngữ khác.
Hãy suy nghĩ kỹ cách giải của mình trước khi bấm vào "đọc tiếp".


Code Golang: http://play.golang.org/p/ceUZ26a9QY
Lời giải mẫu bằng Python:

In [9]: xs = ['pikachu', 'tho', 'chim']

In [10]: ys = ['chim', 'tho', 'pikachu']

In [11]: xxs =  ['pikachu', 'tho', 'chim']

In [12]: xs == ys
Out[12]: False

In [13]: xs == xxs
Out[13]: True

Hết.
hvn@familug.org

1 comment:

  1. Code Golang: http://play.golang.org/p/ceUZ26a9QY

    ReplyDelete