New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 14 May 2015

m17n, ibus-m17n

m17n là cái tên khá kỳ lạ:
m17n là một kiểu viết tắt đặc biệt của từ : Multilingualization
Từ này có 19 chữ cái -> m + (ulti...atio)-"17 chữ" + n = 19 chữ.
Trên ubuntu, cài gói ibus-m17n để có hỗ trợ gõ tiếng Việt bằng ibus.
$ echo -n Multilingualization | wc -c
19
Hết.

No comments:

Post a Comment