New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 7 January 2020

Service Discovery với Consul - từ con tới sồ

### Consul là gì


https://www.consul.io/
Cách đọc: /ˈkänsəl/ /ˈkɑnsəl/ - không phải con sun

```
$ apt-cache search consul | grep ^consul
consul - tool for service discovery, monitoring and configuration
```
Consul là một phần mềm còn khá mới (bản 1.0 từ 2017
https://github.com/hashicorp/consul/tree/v1.0.0), được ra đời ban đầu như một
giải  pháp cho "Service Discovery", kèm KeyValue storage. Sau này phát triển
thêm nhiều tính năng khác như Service Mesh.
 

#### Service Discovery là gì

Friday 3 January 2020

Gỡ các phần mềm cài sẵn trên điện thoại SamSung Galaxy - với Ubuntu

Nếu lỡ có mua một máy điện thoại SamSung, bạn sẽ chịu một cảm giác cực kỳ khó chịu khi máy có cài "giúp sẵn" một đống phần mềm mà thậm chí không có lựa chọn để gỡ (uninstall) trên máy:
- Facebook: yup, không phải ai cùng muốn cài facebook trên điện thoại cả.
- MS Office
- MS LinkedIn
- SamSung Bixby 

thậm chí có cả Zalo hay Lazada mà mình chưa từng dám bấm vào, cũng không có option để gỡ đi.


Không có sẵn không có nghĩa là không thể, và ta lại phải thò tay vào chọc.

Trên Ubuntu 18.04, cài adb (Android Debug Bridge) - một phần mềm không thể thiếu của lập trình viên Android, và cài rất dễ dàng qua apt-get:

$ sudo apt-get install -y android-tools-adb android-tools-fastboot

Cài xong sẽ gõ được lệnh adb: