Friday, 31 December 2010

Danh sách thành viên!

1. hvnsweeting@gmail.com
2. traitimbanggia.199x@gmail.com
3. dong.fami_hut@yahoo.com.vn
4. vudinhcuong158@gmail.com
5. eminter25391@gmail.com
6. chungvotinh@gmail.com
7. hoadialantrendaiduong@yahoo.com
8. seotoanthan@gmail.com 09-12-2010
9. t.dung90@gmail.com 15-12-2010
10. nvhbk16k53@gmail.com 23-01-2011
11. thesonbka@gmail.com 03-07-2011
12. dkminhtam90@gmail.com 30-09-2011
13. nguyenhainam139@gmail.com 17-11-2011
~~~~~~~~~~

ai đăng ký thì comment:


1."Đăng ký“ vào dưới bài này.
2. Để lại địa chỉ email.
Tớ sẽ udpate sau!
PS: điều kiện máy phải cài 1 Linux-based operating system!
TKS!