New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 25 December 2010

Có bài tóan hay hay, anh em giải chơi >:)

Euler quả là 1 nhà toán học thiên tài. Nếu trước chỉ biết chút ít hay thấy những thứ khó lòi mà ông nghĩ ra thì từ ngày chơi ProjectEuler, thấy cách giải quyết những vấn đề khủng khiếp của ông lại vô cùng tối ưu và rất đơn giản :-ss Hay kể cả việc đơn giản như tìm UCLN của 2 số nguyên, ông cũng thực hiện nó tối ưu 1 cách điên rồ @@

Sau đây là 1 bài tóan tương đối KHỦNG KHIẾP anh em thử làm chơi (Giải BẰNG TAY và máy tính bỏ túi only)
Đề bài:
http://projecteuler.net/index.php?section=problems&id=24
Dịch:

Nếu các hóan vị của 1 số sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì ta gọi đó là thứ tự lexicographic. Ví dụ với 3 chữ số 0,1,2 ta có:
012   021   102   120   201   210
Với 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9, hãy tìm số thứ 1 triệu!
Gợi ý: chữ số cuối cùng là 0

Ai tìm ra kết quả thì có thể thử ngay trong link trên dể biết đúng hay sai!

5 comments:

 1. 2783915460
  lại bảo ko đúng đi

  ReplyDelete
 2. sao không làm hẳn 1 item riêng về Euler như Snippets để bàn về các bài toán cho nó nóng

  ReplyDelete
 3. ko bàn về Euler vì chỉ bài nào hay thì t cho lên. Chứ chủ yếu là để mọi người tự giải, tự nâng cao kỹ năng của bản thân !

  ReplyDelete
 4. Bài này mà cũng bảo là khó.

  ReplyDelete