Monday, 6 December 2010

Chiến dịch ôn thi!

Sau những tháng ngày chơi bời mải miết, mùa thi cũng lại đến. FAMILUG phát động chiến dịch ôn thi: bớt onl 1 tiếng học thêm 15 phút :)) Tạm dừng mọi hoạt động khác (sẽ nhanh chóng bắt đầu lại sau khi thi xong).
Các thành viên hãy chia sẻ tất cả các tài liệu cần thiết cho việc ôn thi lên đây như đề cương, những phần phải học, mẹo làm bài, quay phim =))

Share them now and pass the exams!