New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 1 December 2010

Snippets store!

Post link đến các snippets vào đây. Các admin sẽ cập nhật vào Page sau!

14 comments:

 1. sticky là tag dành riêng cho các bài post thường xuyên cập nhật nhé

  ReplyDelete
 2. Cho danh sách liên kết L
  1. đếm số phần tử dương
  2.L có phải là cấp số cộng hay ko ?( một bài tương tự với mảng )
  3.L kiểm tra danh sách có được sắp xếp tăng hay ko ?
  http://pastebin.com/vCDFzgYx

  ReplyDelete
 3. Sử dụng danh sách liên kết đơn để cài đặt phép cộng đa thức
  http://pastebin.com/v8A2tCEr

  ReplyDelete
 4. Cho ds RL
  cho con trỏ M trỏ vào 1 nút nào đó . Viết mã lệnh bổ sung vào sau M ;
  xóa 1 phần tử bởi M
  http://pastebin.com/R4AgvwqY

  Chú ý : trong sách là trước M , còn bài mình là ngược lại theo sách : sau M

  ReplyDelete
 5. lần sau cm gộp đi nhớ !

  ReplyDelete
 6. http://pastebin.com/h2t4RfAF BST, sai phần xóa từng node.

  ReplyDelete
 7. http://pastebin.com/gCNQTx2P DSLK đơn, dạng chương trình con. Chuẩn!

  ReplyDelete
 8. http://pastebin.com/yMiN9Z6R bài tập đếm tần suất chữ trong 1 String sáng nay. Ver 1: chỉ đếm các chữ HOA

  ReplyDelete
 9. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 10. http://pastebin.com/LbzMMuA7 bài tập về mảng 2 chiều, tìm kiếm và đưa ra vị trí phần tử trong mảng..ver 1 :D

  ReplyDelete
 11. http://pastebin.com/AfQ0ffeB bài tập đếm tần suất chữ trong 1 String nhập vào. Ver2: đã đếm cả chữ hoa và chữ thường

  ReplyDelete
 12. https://github.com/famihug/FAMILUG/blob/master/PHP/timestamp_to_string.php

  hàm chuyển từ timestamp (dạng int) sang một số date format trên PHP

  ReplyDelete
 13. https://github.com/familug/FAMILUG/blob/master/Python/pillar_converter.py
  Script convert pillar về dạng hợp lý nhất cho saltstack

  ReplyDelete