New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 5 January 2011

To be an Expert in C programing

Duyên nợ thì phải, kỳ này vẫn tiếp tục học C và thêm cái gì nữa không biết. Nhưng đã đến lúc nâng cao trình độ của các thành viên lên 1 mức cao hơn. Tất nhiên là không thể với tới cái mác Expert được nhưng đấy là mục tiêu xa xôi để hướng tới :))

Sau đây là những nội dung cần học và thành thạo:
- Sử dụng một cách thành thạo con trỏ.
- Biểu diễn mảng bằng con trỏ.
- Sử dụng con trỏ nhiều chiều.
- Sử dụng 1 số các hàm có sẵn.
- Biết viết các thủ tục đệ quy.


Mục tiêu là thế. Anh em có gì thắc mắc thì cm ngay để nhanh chóng đưa vào thực hiện. Alo alo. C++ cũng là ngôn ngữ cần học nhưng hiện tại chỉ để các thành viên tự học. Không bàn luận ở đây!

Mục tiêu kỳ này là:
- C: tiến gần tới trình độ Expert. Cải thiện style viết, tăng khả năng đọc code.
- C++: viết 1 'Game" gọi là game thôi chứ chỉ cần nó di chuyển trái phải lên xuống là được :D

No comments:

Post a Comment