Wednesday, 19 January 2011

Show me your blog! Show us what are you doing

Mỗi ngưoìw làm IT đều có 1 website cho riêng mình. Ở đó đơn giản thì chứa thông tin cá nhân, liên lạc của chủ site, nhiều hơn thì là các bài viết chia sẻ điều j đó. Mỗi người nên lập và sử dụng 1 site cho riêng mình. Đây không phải điều bắt buộc nhưng là một thói quen nên có.

Hãy tạo cho mình 1 blog rồi post link lên đây để tạo 1 blogroll (list các blog) của thành viên.

Các dịch vụ blog khuyên dùng:
http://draft.blogger.com/ Blog mà FAMILUG đang dùng
http://wordpress.com/ dịch vụ blog nổi tiếng và phổ biến nhất thế giới.
http://www.drupalgardens.com/ site sử dụng công nghệ của Drupal 7
https://posterous.com/ blog nhanh, nhẹ, linh động... hãy tự khám phá!

Lập ngay, post bài, update thông tin và chia sẻ cho nhau!