Saturday, 8 January 2011

Bạn sẽ có gì?

Bạn sẽ có gì vào ngày ra trường. Ngoài 1 tấm bằng trên tay (bằng thừa =)) ). Hãy tưởng tượng, ngày ấy ngồi viết CV, CV của bạn có những gì? Và cái CV mơ ước của bạn có những gì?
(CV là Curriculum vitae - Đơn xin việc)
Thử nhé ;;)

Hãy viết để chia sẻ và cùng nhau thực hiện ước mơ ={~}=

VD cái này là của tớ viết lâu lâu rồi, nhưng hiện tại vẫn chả khá hơn mấy =))


Curriculum vitae

Personal infomation
Name: HVN
Add: 9-17-.....
Telephone: XXX0290
Email: hvnsweeting@gmail.com
DOB: XX/XX/90

Education and training
2013 Degree in Applied Mathematic and Infomatic, HUT

Work exp
Empty

IT skills
Almost empty (mấy cái trò cài máy , sửa lăng nhăng không thể gọi làITskillđc :))

Personal skills
Empty , too

Language:
Vietnamese mother tongue; English

....
Và với 1 cái CV như thế thì tốt nhất là về Điện Biên làm giám đốc =)).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mơ ước tí nào :-"

Curriculum vitae

Personal infomation
Name: HVN
Add: 9-17-.....
Telephone: XXX0290
Email: hvnsweeting@gmail.com
DOB: XX/XX/90

Education and training
2013 Degree in Applied Mathematic and Infomatic, HUT
Zend course in PHP

Work exp
- Project Manager của 1 cái OSS nào đấy :p


IT skills
Expert in C, Python, Java, PHP
Knowledge multiple computer platform (Windows, Linux)

Personal skills


Language:

Vietnamese mother tongue; English; Spanish

Awards & Certificates
- Zend PHP Certification
- IELTS 6.5Mỗi thằng thử tụ viết CV của mình xem nào ;;) Gọi là làm tí thuốc lắc ;)