New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 23 July 2011

FAMILUG và 1 con đường tắc :))

Dẫu biết cuộc đời thường không giống như mơ
và lòng người luôn thường hay thay đổi ...
ai bảo nhạc thị trường không đúng :)) tuy có thô nhưng rất thật.
Ngày bắt đầu, FAMILUG ra đời với 1 dàn các mục tiếp "TO LỚN"
rồi từ FAMILUG nảy sinh hàng loạt các Dự Án to lớn không kém nhưng chỉ xém thành hiện thực.
FAMIWiki, FAMIWood, FAMINEWS...
tất cả rồi cũng tan biến như một giấc mơ thoáng qua, khiến cho những cảm nhận về nó thật quá sâu sắc và quá khó để có thể viết được nên lời. Và qua đêm nay, tất cả sẽ nhận ra sự thật ấy :)) FAMILUG là nơi để các thành viên bày tỏ suy nghĩ và là ổ ăn chơi của gà nhà >:)

Cái gì còn làm được thì cố làm.
Ai làm gì thì cứ làm.
Ai muốn viết gì cứ viết.
Hãy cứ lựa chọn, khi cuộc đời vẫn còn cho bạn cái quyền ấy...
Nhưng sẽ chỉ có FAMILUG
chứ không bao giờ ...
có FAMIWUG :))

No comments:

Post a Comment