New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 26 July 2017

RAM nhanh hơn SSD, HDD bao nhiêu?

RAM nhanh hơn SSD cỡ 1500 lần,
Và hơn HHD cỡ 100.000 lần.

Máy tính ngày nay nên thường set swap với kích thước ~ 20% kích thước RAM.

Page là một mảnh bộ nhớ.
Paging là hành động tạo một bản copy của một page. Vd copy từ RAM vào swap.

Theo

A typical reference to RAM is in the area of 100ns, accessing data on a SSD 150μs (so 1500 times of the RAM) and accessing data on a rotating disk 10ms (so 100.000 times the RAM).

https://www.redhat.com/en/about/blog/do-we-really-need-swap-modern-systems

Hết.
HVN at https://Pymi.vn
Đăng ký học #Python tại Sài Gòn khoá 15 khai giảng 3/8/2017. Xem chi tiết tại https://pymi.vn

No comments:

Post a Comment