New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 2 September 2018

Di chuyển trên less - xem web bằng w3m

less là lệnh để xem file (chỉ xem, không sửa).
less là phiên bản cải tiến của "more", `less is more`.

Có thể bạn chưa bao giờ gõ less, nhưng nếu bạn đã gõ man, tức là bạn đang dùng less.

Trong less hỗ trợ phím chuyển trang của cả emacs lẫn vim.
Với vim, đó là Ctrl f (forward - cuốn xuống) và Ctrl u (upward - cuốn lên).
Với emacs, đó là Ctrl v và Meta v (thường là Alt-v)  - với chữ v giống dấu mũi tên xuống, và alt tạo ra hiệu ứng ngược lại với xuống - tức là lên.

Do các tổ hợp phím (key binding) emacs được dùng khắp mọi nơi trên *NIX, sử dụng Ctrl v Meta v giúp bạn di chuyển ở hầu hết các chương trình *NIX khác, có thể kể tới trình duyệt w3m.w3m là trình duyệt trên terminal,

chỉ hỗ trợ text, không JS, không ảnh/video, nếu với mục đích HỌC TẬP, bạn hoàn toàn có thể dụng w3m để tăng độ tập trung. w3m có hỗ trợ nhiều tab, nhưng khi mở 1 tab mới, chương trình sẽ bị "block" cho tới khi load xong, không chuyển tới tab khác được. Một cách workaround là dùng tmux và mỗi window/pane mở 1 page dùng w3m. Happy-happy.

Hết.
HVN at https://www.familug.org and https://pymi.vn

No comments:

Post a Comment