Sunday, 5 September 2010

Các phím tắt mặc định trong Ubuntu nên biết

Dùng phím rõ là pro hơn rồi. Có thể tự sắp xếp hệ thống phím tắt cho riêng mình. VD ở máy bàn nhà tớ để F8 là Mute, F9 là giảm volume, F10 là tăng , bấm cứ như Laptopấy :))


Sau đây là các phím mặc định nên biết:
(mấy phím này không ghi chức năng, tự mò nhé )
Flag + Tab
Flag + e
Flag + s
Flag + m
Flag + w
(Flag là phím hình lá cờ của Window ấy )

Ctrl Alt T -> Mở Terminal
Ctrl Alt Del - > log Out
Ctrl Alt L -> Lock Screen
Alt Print -> SS of a window
Alt F10 -> Maximization
Alt F9 -> Minimize

Ctr Alt Shift Left/Right -> Chuyển cửa sổ sang Desk bên trái/ phải
Ctrl Alt L/R -> Chuyển sang Desk trái/ phải
Ctrl Alt D ->Show desktop