New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 23 September 2010

Online game for Ubuntu

Chán chán ngồi kiếm game chơi. Vớ được mấy trò hay hay nên tớ mang ra viết bài :))


1,Heroes of Newerth
http://www.heroesofnewerth.com/
Giống DOTA. Chơi được trên cả win, linux, mac


xem Trailer hoành tráng
http://www.youtube.com/watch?v=K6s5lIA2gUY&feature=fvw

2. DarkOrbit
http://www.darkorbit.com/
hình như giống Phi đội không gian hay cái gì đó.
Đây là 1 browser game.

No comments:

Post a Comment