Friday, 11 February 2011

Kỳ 2 và những củ lạc >:)

Bỏ qua chuyện học hànhở lớp, hãy cm những mục tiêu mà kỳ 2 mỗi người muốn đạt được lên đây 8-> Phải rõ ràng, phải cụ thể. Nếu các mục tiêu đều đạt được thì cuối kỳ ta liên hoan :-" còn không thì cũng cứ liên hoan >:)

First blood này >:)

FamiHug:
Trở thành MOTU (mục tiêu này khó, nhưng mà phải cố :-ss). Kha khá Python. Dùng các Linux command hàng ngày. Cài đặt 1 server. Biết thêm vài chữ tiếng Spanish >:). Expert in C. Dùng Vim thay các editor khác... hơi nhiều :-ss

Những kỹ năng tối thiểu tớ muốn tất cả mọi người đều có:
- biết dùng các lệnh Linux cơ bản
- biết chat bằng IRC