Saturday, 26 February 2011

Lối đi của mình :)

Từ ngày tham gia blog mình chưa giúp gì đc cho blog cả
Mình chả biết tại sao cả.Nhưng hứng thú chỉ lên đc 1 lúc rồi
lại lắng xuống .Mà hứng thú lên chưa đủ cao để mình làm 1 cái gì đó
cho blog.Cũng có thể m chưa xác định lối đi cho mình.Nhưng xét
lại dù chọn hướng đi nào thì mình cũng cần trang bị kiến thức lập trình
.Cho phép mình bắt đầu học C từ vị trí 1 thằng đần :D :)).
Mình cũng muốn rèn luyện chút về photoshop
vậy anh em nào có gì chỉ giáo cho mình :D.
Cuối cùng là những kiến thức trên lớp .Kì này khoai thật .
Nói kiến thức khoa mình dậy ko có gì.Ờ ko có gì nhưng học nó là nghĩa vụ,trách nhiệm
mình muốn hoàn thành nó .khấm khá cũng đc