New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 14 April 2013

[Announce] Bỏ checkbox Like và Thanks

Trước giờ cuối mỗi bài viết luôn có 2 ô checkbox: thanks và like.
Tuy tồn tại đã lâu nhưng rõ ràng là không thu hút được sự chú ý của người đọc.
Vậy nay tớ sẽ bỏ 2 ô checkbox này, nếu bạn thích/ muốn/ cần bấm thanks/like , vui lòng bấm +1 của Google hoặc share bài trên Facebook (có ở cuối mỗi bài viết).

Nút Like của Facebook sẽ có thể được tích hợp sau khi ban quản trị xem xét (Do nhiều nơi Facebook bị chặn khiến việc load site trở nên chậm đi rất nhiều)
Thân!
HVN

No comments:

Post a Comment