New FAMILUG

The PyMiers

Friday 12 April 2013

[SomethingNew] Vài website về công nghệ

dọn dẹp bookmark tranh thủ gửi ra đây vài site mà bản thân mình thấy hay ho

Hacker News: https://news.ycombinator.com/ => đặt làm homepage :D
Tutsplus: http://net.tutsplus.com/ => các tut về lập trình, đồ họa ... đặc biệt là web
Lifehacker: http://lifehacker.com => mọi loại hack không chỉ liên quan đến máy tính, trang này giờ bớt hay nhiều rồi ~~
StackExchange: http://stackexchange.com/questions => các site của StackExchange là sát thủ thời gian ~.~


... to be continue...

No comments:

Post a Comment