New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 16 July 2014

Chơi pokemon firered - leafgreen bằng giả lập VBA-M trên Linux

... hay chơi game GBA nào cũng được (GoldenSun, Yugi, Dragonball, Mario ...)
VisualBoyAdvance là một trình giả lập máy Nintedo Gameboy Advance rất phổ biến với bất kỳ ai từng chơi pokemon. Nhưng không phải ai cũng biết là trình giả lập này cũng hỗ trợ cả Linux.

Thay vì phải hì hục tìm các game phát triển riêng cho Linux thì bạn chỉ cần cài VBAm và hưởng thụ cả rổ game nổi tiếng ngon lành đã phát triển cho máy GBA của Nintedo.

1. VBA và VBA-M
VBA đã ngừng phát triển. VBA-M là một phiên bản được tiếp tục phát triển từ VBA-M.
VBA-M is a fork from the now inactive VisualBoy Advance project, with goals to improve the capatibility and features of the emulator with: 
2. Cài đặt

Compile từ source:
download ở đây về compile: http://sourceforge.net/p/vbam/code/HEAD/tree/

Ubuntu PPA:
sudo apt-add-repository ppa:hunter-kaller/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install vbam
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1264130&page=3

Archlinux (Tested):
$ sudo pacman -S vbam-gtk
3. Chơi
Chạy bằng lệnh:
$ gvbam
rồi chọn ROM và chơi.

Hình ảnh thực tế


No comments:

Post a Comment