New FAMILUG

The PyMiers

Monday 15 February 2016

[PyFML] Thông báo khai giảng lớp học Python khoá 4 (25/02/2016)

Lớp học Python tại Hà Nội - PyFML sẽ khai giảng vào ngày 25/02/2016.
Mọi thông tin chi tiết xem https://gist.github.com/hvnsweeting/4112374900ef17411f44
Thông báo này thay cho giấy mời :p

No comments:

Post a Comment