New FAMILUG

The PyMiers

Friday 15 July 2016

[bash] Phím tắt hữu ích trên bash

Phím tắt thì rất nhiều, nhưng sau đây sẽ giới thiệu một số phím tắt quan trọng giúp tăng speed quẩy trên terminal lên max

Các phím này đều là các phím tắt giống Emacs:
  • Ctrl L (hay viết tắt là ^L)  - xoá mà hình, như gõ lệnh clear
  • Ctrl U - xoá hết đằng trước cursor
  • Ctrl K - xoá hết đằng sau cursor
  • Ctrl W - xoá 1 từ đằng trước
  • Ctrl A - di chuyển về đầu
  • Ctrl E - di chuyển về cuối
  • Ctrl R rồi gõ 1 từ khoá: tìm trong lịch sử câu lệnh đã chạy 1 câu lệnh nào đó (bấm Ctrl R tiếp để chọn các kết quả tìm kiếm khác 
  • Ctrl H - xoá 1 ký tự đằng trước (như phím backspace)
  • Ctrl F - di chuyển sang phải một ký tự (như phím right arrow - mũi tên sang phải)
để đổi sang dùng như vi, có thể set file ~/.inputrc

$ cat ~/.inputrc
set editing-mode vi
set keymap vi
Hết.
hvn AT FAMILUG.org

No comments:

Post a Comment