New FAMILUG

The PyMiers

Monday, 19 June 2017

Python Data Science Handbook by Jake VanderPlas

Một cuốn sách viết bởi Jakevdp, một cái tên khá đặc biệt trong thế giới Python. Anh là tác giả của thư viện vẽ hình Numpy theo phong cách XKCD.

Anh vừa cho ra mắt cuốn sách "Python data science handbook" ở định dạng Ipython, có thể đọc / clone free trên GitHubXem sách online tại đây

Blog Python/Scipy của JakeVDP

Hết.
HVN at http://www.familug.org/ and http://pymi.vn

Đăng ký học lập trình #Python 3 từ con số 0 tại PyMI.vn - lớp Sài Gòn khai giảng đầu tháng 8, lớp Hà Nội khai giảng giữa tháng 9. Xem chi tiết tại https://pymi.vn/ #PyMI #PyFML

No comments:

Post a Comment