New FAMILUG

The PyMiers

Monday 14 June 2010

Gửi các homie, familugers :D

:D

Gửi các homie, những thằng đang học lại và trượt thêm lần nữa, những thằng tiếp tục trượt liên miên vài môn một kỳ...........

Vài điều cần nói ....

Thứ 1: đã là sv khoa tóan thì đừng cố trốn chạy khỏi cái đống đạo hàm tích phân làm gì. Bỏ thời gian mà đổi lấy đống kiến thức đấy đi,  vì còn phải học 1 đống tóan nữa, đừng vì mấy cái thứ lăng nhăngấy mà làm mấy môn khác trượt lây . :D

Thứ 2: đã xác định học lại thì phải xác định ít nhất là qua. Không thì thôi đừng ĐK, phí tiền phí thời gian.

Thứ 3: Sang năm chia mỗi môn cho 1 thằng làm thầy giáo nhé. Cho ĐK từ đầu kì luôn để cho thằng ấy nó học giỏi môn í luôn. Thi cử có chỗ mà nhờ :-j


Cuối cùng , em chúc các bạn đè nốt em Kute cuối cùng để đc giải phóng khỏi năm học thứ 2 \m/

1 comment: