New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 22 June 2010

[Tut]Cài đặt Ubuntu từ đĩa USB di động

Để có thể năng động hơn trong cài đặt ubuntu ;))

Tải chương trình hỗ trợ

Để tiến hành cài đặt Ubuntu cũng như nhiều phiên bản khác từ ổ nhớ di động USB Flash, bạn cần có chương trình hỗ trợ tạo ổ USB Flash khởi động, điển hình là chương trình UNetbootin (Universal Netboot Installer). Bạn có thể vào trang web unetbootin.sourceforge.net để tải về bản mới nhất của phần mềm này. Ở đây bạn có thể tìm thấy cả 2 phiên bản cho phép chạy trên Windows và Linux.

Kích hoạt chương trình UNetbootin

UNetbootin là chương trình chạy không cần cài đặt. Với Windows bạn chỉ việc click đúp vào tệp thực thi (.exe) vừa tải về là có thể sử dụng được luôn. Với Linux cũng như vậy, điểm chú ý là bạn có thể phải thêm thuộc tính thực thi cho tệp vửa tải về để có thể chạy được nó, ngoài ra Unetbootin cần thêm các gói mtools để làm việc với USB drive, p7zip-full để giải nén dữ liệu từ tệp tin iso.

[sửa] Giao diện UNetbootin

Cả 2 phiên bản chương trình UNetBootin cho Windows và Linux đều có giao diện đồ họa trực quan và dễ dàng sử dụng.

Với Windows

Unetbootin Screenshot 1 on Windows XP
Với Kubuntu
Unetbootin screenshot 1 on Kubuntu
Cửa sổ chính của UNetbootin như trên có thể chia làm 2 phần chính: phần trên gồm các lựa chọn nguồn dữ liệu để tạo ổ USB flash khởi động, phần dưới là phần chọn thiết bị làm vị trí cài đặt.

UNetbootin có 3 lựa chọn nguồn dữ liệu để tạo ổ USB flash khởi động.

  • Distribution: tự động tải tệp iso từ server về và tiến hành cài đặt. Bạn có thể chọn dòng Linux cũng như phiên bản của dòng đó ở 2 ô bên cạnh. UNetbootin hỗ trợ hầu hết các dòng Linux thông dụng hiện nay. Phiên bản của từng dòng mà nó hỗ trợ là phiên bản mới nhất trở vể trước tính từ lúc phiên bản UNetbootin bạn đang dùng ra đời. Như vậy sau mỗi lần một dòng Linux cho ra đời 1 phiên bản mới UNetbootin cũng phải ra một phiên bản mới để cập nhật lại sự thay đổi này. Để xem phiên bản Linux mà UNetbootin hỗ trợ, bạn có thể xem tại nơi tải phần mềm này đã giới thiệu ở trên.
  • Diskimage: cài đặt từ một tệp sao lưu nào đó. UNetbootin cho phép 2 kiểu dữ liệu sao lưu là tệp iso và tệp sao lưu đĩa mềm. Tệp sao lưu đĩa mềm hiển nhiên là chỉ cho phép khởi động máy tính mà thôi nên ta không xét đến. Hãy chọn kiểu tệp ISO và chọn đến tệp iso của đĩa cài đặt Ubuntu mà bạn đã tải về từ Internet hay copy ở đâu đó.
  • Custom: cài đặt tùy chọn. Phần này cần có những hiểu biết về quá trình khởi động của máy tính nên ta không tìm hiểu phần này.

UNetbootin không chỉ cho phép tạo các ổ USB Flash khởi động làm đĩa cài đặt cho Linux mà còn có thể chép đĩa cài đặt lên ổ cứng và cho phép bạn cài Linux từ ổ cứng. Bạn có thể chọn kiểu ổ lưu trữ là USB drive hoặc Hard drive, hoặc chọn Show all Drives để hiển thị tất cả các thiết bị liên kết đến máy tính của bạn (nếu chọn phần này cần chú ý khi chọn là có những thiết bị trong danh sách không phải thiết bị lưu trữ nên không cài đặt được). Sau đó bạn có thể chọn thiết bị làm vị trí cài đặt

Hãy lựa chọn theo ý muốn của bạn để có thể tạo được một ổ Ubuntu Live USB flash disk. Và bây giờ bạn có thể nhấn OK để tiếp tục.

[sửa] Tiến trình thực hiện

Sau khi bạn nhấn OK, việc tiếp theo là ngồi chờ mà thôi. UNetbootin sẽ tạo các tệp tin khởi động lên ổ USB Flash (hoặc ổ cứng tùy theo bạn đã chọn, và nếu bạn chọn ổ cứng thì nó sẽ thêm vào menu khởi động một mục cho phép bạn khởi động máy tính từ đĩa cài đặt Ubuntu như một hệ điều hành trên ổ cứng) và giải nén dữ liệu từ tệp tin iso vào ổ USB flash (hoặc vào ổ cứng). Tốc độ nhanh hay chậm tùy thuộc vào cấu hình máy.

Windows:

Unetbootin screenshot 2 on Win
Kubuntu:
UNetbootin sreenshot 2 on Kubuntu
Ubuntu:
UNetbootin screenshot 2 on Kubuntu
Và bây giờ bạn đã có trong tay một Ubuntu Live USB flash disk (hoặc Ubuntu Live Hard disk). Bây giờ ta chuyển sang giai đoạn cài đặt Ubuntu.


Việc cài đặt như live CD nhưng main của bạn phải hỗ trợ Boot USB :))
Rất có ích cho laptop
nguồn wiki ubuntu

No comments:

Post a Comment