New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 29 June 2010

Văn thơ Fami :))


Ô tô tàu thuỷ máy bay
khôg bằg xe đạp tràn đầy tìh thuơg :XKhông thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An

No comments:

Post a Comment