New FAMILUG

The PyMiers

Monday 5 July 2010

Tỉnh dậy nào, các chàng trai học dốt! :))

Tỉnh dậy đi hỡi những người đàn ông đã quá 20 tuổi.
Tỉnh dậy từ giấc ngủ say...
Bằng tuổi các cậu, người ta đã kiếm được tiền nuôi sống bản thân
Bằng tuổi các cậu, người ta đã là 1 người trưởng thành
Bằng tuổi các cậu, người ta đã dựng  được một phần của sự nghiệp....
!
Bằng tuổi người ta, các cậu biết ăn biết ngủ
Bằng tuổi người ta, các cậu học đi thi lại vài lần
Bằng tuổi người ta, các cậu không kiếm đủ tiền uống trà đá...
Bằng tuổi người ta, các cậu chưa là cái gì cả.

Đồ học dốt, ngủ ít thôi, dậy đê! :))

No comments:

Post a Comment