Thursday, 29 July 2010

Chia OS để nghịch!

Hiện tại đang dùng ubuntu
Nhưng mà vãn thích nghịc mấy cái distro khác.
Chia mỗi thằng nghịc 1 cái nhé (cài trực tiếp hoặc cài trên virtualbox cũng đc)

Fedora 13
openSUSE 11.3
Debian 5.0.5
Linux Mint 9
Mandriva 2010.1

Có tất cả 5 cái đc chọn ra ở đây. Mỗi thằng vào nhận phần đê ;;)

T chọn Debian :D