Wednesday, 4 August 2010

[Python] Bài tập 1: Viết chương trình in ra n số đầu tiên trong dãy Fibonacci

Vừa thấy bài này trong quyển TRR. Nhưng trong ấy nó dùng hàm có sẵn rồi. Còn ở đây mình dùng những gì đã học về python tự thiết kế thuật toán và viết chương trình.

Đề bài: Viết chương trình in ra n số đầu trong dãy Fibonacci.

PS: dãy fibonacci là dãy số tự nhiên có số sau là tổng của 2 số liền kề trước nó:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 .....

Dãy trên là kết quả khi cho n = 10.
Use your head now!

Gửi bài giải qua comment nhé. Đang không tập trung đc @@. Mai nghĩ.......
(Không chơi search nhá, tự làm :-j )

25-12-2012: UPDATE
do bài này đã "bị" xem quá nhiều nên tớ update các kết quả đúng ở đây để tránh gây ảnh hưởng xấu đến người đọc :D