Tuesday, 24 August 2010

Đăng kí môn siêu chuyên ngành kì 20101

Giải tích số - 4TC -> VDC
Các phương pháp tối ưu - 4TC -> Yoyo, VDC, FamiHug
Cấu trúc dữ liệu giải thuật - 3TC -> FamiHug
Lý thuyết Otomat và ngôn ngữ hình thức - 3TC -> Mr.Ku,
Seminar B - 2TC -> -> Ta ko làm nữa vì xong rồi :))

Vào đk chọn môn siêu chuyên ngành đê, kì sau học cho nó cẩn thận vào :))
Mỗi thằng tối đa 2 môn thôi nhá :)) 2,3 thằng trùng 1 môn càng tốt