Friday, 15 April 2011

Thúc đít mùa thi

Chương trình "Thúc đít mùa thi" do Hải dớ đề xuất. Chương trình nhằm thúc đít các thành viên FAMILUG có một kết quả học tập cao hơn kì trước hay ít nhất là kỳ này ko tạch môn nào (kỳ này khó đỡ vô lý =.= )
Bắt đầu từ chiều t2 tuần tới(cố định phòng có thể là 404 D5). Các thành viên tập trung học bài. Từ môn này đến môn kia. Ai biết dạy cho người chưa biết, ai biết nhiều thì dạy cho người biết ít. Từ pt toán lí, gtf đến ptsl, mh tóan kt. Hay linux, lập trình. Có thể ko học cùng môn nhưng chia nhóm ra học.

VD: Hải dớ + Đồng học PTVLT thì ngồi 1 khu. Cường to, Hùng ke, Lâm chồn lập trình thì ngồi 1 chỗ. Hiệp Dũng học ptsl thì ngồi 1 chỗ. Cấm tiệt đua xe, bắn gà chém gió. Học tập trung chăm chỉ 4 rưỡi đi trà đá xả hơi xì khói rồi về.

Loa loa loa loa kế hoạch đưa ra đề nghị anh em phản ứng