Monday, 25 April 2011

Viết nhanh: vim....

1. Chương trình "thúc đít mùa thi" ko thực hiện được vì nhân vật chính Hải dớ ko thấy mặt đâu. Ku Dũng và Hùng cũng mất tích.
2. Cho những ai dùng vim(VI improved)
- Sau khi cài xong vim thì gõ trong terminal: vimtutor và làm theo hướng dẫn trong ấy để biết những điều căn bản nhất trong vim.
-  Có thể nghiên cưứ thêm về vimở đây : http://www.swaroopch.com/notes/Vim (tác giả này có cả quyển " A byte of Python" nhưng mà mình chưa xem qua.