New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 13 April 2011

Hãy đọc cho đúng!

Bài viết ngắn về vấn đề phát âm tên các phần mềm.
1. GNOME ko đọc là gi-nom @@
Theo Wiki nó phải là:
GNOME (pronounced /ɡˈnoʊm/, or sometimes ( /nm/ )
phiên âm oʊ giống trong "NO" => ~gờ nôm hoặc nôùm

2.Python ko đọc là pi thon
-> Theo 2 quyển từ điển uy tín nhất thế giới:
http://www.oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0677110#m_en_gb0677110
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/python
phải đọc là Pai thờn nên quá lắm thì mình đọc là pai thon chứ đừng Pi thon nhé :D

2 comments:

  1. LDAP: (/ˈɛldæp/) el-đaép

    ReplyDelete
  2. ruby - dễ đọc nhất quả đất => đọc như đọc Tiếng Việt

    ReplyDelete