New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 23 February 2014

[Python] Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, trước khi dùng

Code chơi chơi sai thì không chết
nhưng thuốc chữa bệnh không đọc là chết người.

Nếu bạn code python theo style sysadmin (thực hiện automate các task, tương tác với file ...) thì standard modules thân yêu nhất của bạn nên là: os , sys

Nay lần đầu tớ dùng os.walk, và không đọc hướng dẫn sử dụng.
Hậu quả là mất ~30 phút để debug (trong khi nếu đọc chỉ mất < 5 phút)
In [4]: import os                                                                                                                                    

In [5]: help(os.walk)
...
Caution:  if you pass a relative pathname for top, don't change the
current working directory between resumptions of walk.  walk never
changes the current directory, and assumes that the client doesn't
either.


Lesson learned!
Hết.

No comments:

Post a Comment