Thursday, 6 February 2014

Các địa chỉ mua bán tin cậy tại HN

(giới thiệu bởi thành viên FAMILUG)

Sửa chữa laptop ở đâu?

suachualaptop24h http://www.suachualaptop24h.com/

Mua tai nghe ở đâu?

songlong http://songlongmedia.com/
tainghe.com.vn http://tainghe.com.vn/index.php

...

ai có gì thì comment vào nhé