New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 24 February 2015

[Free] Dạy python cho sinh viên

Theo giáo trình ở đây:
http://www.familug.org/2011/04/learning-python.html

Trình độ cơ bản, nắm được các khái niệm của ngôn ngữ, sử dụng thành thạo những thứ cần thành thạo, có kiến thức và kỹ năng để tự học sâu và rộng hơn.

Đầu ra:
- Biết dùng Ubuntu đủ để code Python
- Biết lập trình Python
- Biết dùng git/github, quen với git workflow cơ bản (review/PR/branch).

Chú ý:
- Toàn bộ việc học tập chỉ liên hệ qua emai.
- Một buổi cafe gặp gỡ team trước khi vào học. (nếu ở xa thì khất cũng được :v)
- Một buổi liên hoan tổng kết khi kết thúc khoá học =)).
- Thời gian học dự kiến: 2 tháng

Liên hệ: hvn@familug.org
Trong mail ghi rõ thông tin bản thân và background, mong muốn.
Mail không phản hồi nghĩa là không đồng ý.

Năm mới chém gió tí cho nó khỏi mốc =))

No comments:

Post a Comment