New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 7 February 2015

[Python] WTF I did last year

Một phiên bản python của bài hát "Em làm gì tối nay - Khắc Việt".
Năm qua mình đã làm được gì? hãy tự đánh giá và in ra cho đỡ xấu bằng script sau, rồi ngắm nhìn kết quả...

https://github.com/familug/FAMILUG/blob/master/Python/wtfidly.py
Và trước khi kết thúc, hãy cùng nghe bài hát "em làm gì tối nay" :3script viết ở trạng thái hangover nên bạn đọc cứ thoải mái sử dụng và thể hiện :3
Hết!
hvn@familug.org

No comments:

Post a Comment