New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 3 March 2015

[Python] Tí ăn gì nhỉ?

Câu hỏi vui hàng ngày được đưa ra trước 12h trưa,

A: tí ăn gì nhỉ
B: ăn tí gì nhỉ ....
C: ...
A: 4! = 24 :))

Hay là  mình cứ bất chấp hết in hết nó ra:


In [10]: import itertools

In [15]: for i in itertools.permutations(['tí', 'ăn', 'gì', 'nhỉ']):
    print ' '.join(i), ',',
   ....:
tí ăn gì nhỉ , tí ăn nhỉ gì , tí gì ăn nhỉ , tí gì nhỉ ăn , tí nhỉ ăn gì , tí nhỉ gì ăn , ăn tí gì nhỉ , ăn tí nhỉ gì , ăn gì tí nhỉ , ăn gì nhỉ tí , ăn nhỉ tí gì , ăn nhỉ gì tí , gì tí ăn nhỉ , gì tí nhỉ ăn , gì ăn tí nhỉ , gì ăn nhỉ tí , gì nhỉ tí ăn , gì nhỉ ăn tí , nhỉ tí ăn gì , nhỉ tí gì ăn , nhỉ ăn tí gì , nhỉ ăn gì tí , nhỉ gì tí ăn , nhỉ gì ăn tí ,

Rốt cuộc thì vẫn không biết là ăn gì.
Hết.
hvn@familug.org

No comments:

Post a Comment