New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 29 November 2015

Tiếng Anh

Học tiếng Anh không phải chuyện đơn giản, nhưng rồi ai cũng phải làm.
Hãy tạm ngừng than vãn về độ khó của Tiếng Anh và xem những developer nổi tiếng nói về việc họ đã học nó vất vả ra sao.

1. Linus Torvard - creator of Linux, git
Linus Torvard là người Phần Lan (Finland), nơi mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ.
Linus đã bắt đầu đọc bộ Lord Of The Rings với một quyển từ điển, và khi kết thúc
ông không cần nó nữa.
That said, I'll point to a couple of books I really enjoyed. On the non-fiction side, Richard Dawkin's "The Selfish Gene" was one book that I think is pretty influential. On the fiction side, as a teenager I enjoyed Heinlein's "Stranger in a strange land" a lot, and I have to admit to "Lord of the Rings" having been pretty important to me - but for a slightly odd reason, not as a huge Tolkien fan. For me, it was one of the first "real" books I read in English, and I started with a dictionary by my side, and ended it reading without needing one.
http://meta.slashdot.org/story/12/10/11/0030249/linus-torvalds-answers-your-questions

2. Salvatore Sanfilippo (Antirez) - creator of Redis, hping

Antirez là dân Sicily (ai từng đọc "Bố già" sẽ biết đấy là đâu), tiếng mẹ để là tiếng Ý.
Antirez đã đánh vật cả chục năm để học nói/viết tiếng Anh thành thạo.
Ông khuyên mọi người nên học nghe càng sớm càng tốt, và không bao giờ học một từ mới mà không biết âm thanh của nó ra sao.

http://antirez.com/news/61

...
Bài viết sẽ được update thêm khi có những câu chuyện mới về việc học tiếng Anh của các vĩ nhân khác.
Nếu bạn đã "học" tiếng Anh hơn 10 năm mà vẫn chưa dùng được, hay vẫn còn chưa bắt đầu học, thì hãy bắt đầu ngay thôi :3


Hết.
Sáng chủ nhật đẹp trời 29/11/2015

No comments:

Post a Comment