New FAMILUG

The PyMiers

Friday 13 November 2015

[Hà Nội] Tuyển sinh lớp Python PyFML khoá 4

Mời đăng ký và xem thông tin lớp Python PyFML04 ở đây: https://docs.google.com/forms/d/1F8mtsVzl4X_zxMOux32-aZHWQuTtXiBCqBgfArhp4G4/viewform

1 comment: